Medycyna mitochondrialna – czym jest?

Rozważania na temat medycyny mitochondrialnej warto zacząć od tego, czym są mitochondria. Jeśli wyobrażamy sobie komórkę naszego ciała jako warsztat, wówczas mitochondria będą miejscem, w którym wytwarzają energię do pracy tego warsztatu.

Czym są mitochondria?

Mitochondria mają własne DNA, które zawiera instrukcje, jak powinien działać, aby generować energię. Czasami pojawiają się w niej błędy, a mitochondria przestają rozumieć, jak powinny działać. Medycyna mitochondrialna po prostu bada te błędy w instrukcjach lub, innymi słowy, mutacje w mitochondrialnym DNA, które prowadzą do upośledzenia produkcji energii i upośledzenia funkcjonowania tych komórek. To w konsekwencji prowadzi do pojawienia się różnych chorób.

Jakie choroby bada medycyna mitochondrialna

Klasa chorób mitochondrialnych jest bardzo szeroka, ale przede wszystkim neuromięśniowa i neurodegeneracyjna. Oznacza to, że dotyczy to najbardziej zależnych od energii tkanek: mięśni i nerwów. Medycyna mitochondrialna jest stosunkowo nowym obszarem, pierwsze mutacje w mitochondrialnym DNA związane z objawami klinicznymi zostały odkryte dopiero w 1988 roku. Od tego czasu odkryto setki mutacji zarówno w genomie mitochondrialnym, jak i genach jądrowych kodujących białka importowane do mitochondriów. Wszystkie te mutacje prowadzą do chorób mitochondrialnych, których obraz kliniczny jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Na bazie tej wiedzy tworzy się substancje mitochondrialne, gdzie wykorzystywana jest witamina b complex, witamina k2, witamina b3, selen, l karnityna, kwas alfa liponowy, witamina d3, witamina c, witamina b12, glutation.